A terápiáról – Út a beszédhez, út az új élethez!

Lépésről lépésre!

Első lépés, hogy a beteg állapotát pontosan mérjük föl. Sokszor „becsaphatja” a környezetét az a beteg, aki az intonációból (hangsúlyból), szituációból következtetve adekvát (odaillő, helyes) választ ad. A beszédértés felmérése meghatározó a terápia szempontjából. Ha a szenzoros komponens (beszédértés) teljesen, vagy részlegesen sérült, nagy segítséget nyújthatnak azok a családtagok, akik fotókkal felidéznek személyeket, helyszíneket, emlékeket. Ilyenkor fontos, hogy a kontroll működjön! Tudjuk, hogy a beteg valóban érti a hozzá intézett kérdéseket, mondatokat.Szótagok, szavak, indítása, képek, tárgyak megnevezése jelenti a leggyakoribb problémát akkor, amikor a beszéd motoros funkciói sérültek. Ilyenkor a terápia egyik lényeges eleme a verbális blokkok oldása. Ezt számtalan formában végezhetjük. A terápia elején jó, ha lazító, légző gyakorlatokkal segítjük a direkt, indirekt hangindítást. Ezután jöhetnek az egyszerű automatizmusok (napok, hónapok, közmondások, számsorok) versek, énekek (pl. Nemzeti dal, Családi kör, stb.).A terápia szerves részét képezi ugyancsak a képek alkalmazása, melynek csak a fantázia szab határt. A képeket csoportosíthatjuk különböző szempontok vagy témák szerint. A vizuális emlékezet bevonása nagy szerepet kap az általam alkalmazott terápiában. A képek felidézése oldja a verbális blokkot, segíti a passzív szókincs aktiválását. Sokszor a betegek meglepődnek, milyen jól sikerült elmondaniuk egy – egy eseménysort, egyszerű történetet, miközben a beszéd folyamata, ritmusa megtartott.

Konzultáció

A családtagok otthoni terápiába történő aktív bevonása lehetővé teheti, hogy havonta egy alkalommal konzultáció formájában találkozzunk. Tematikus, napi – heti bontásban összeállított, a beteg pillanatnyi státuszának megfelelő feladatokkal látom el az igénylőket. Javasolt a nem, vagy nehezen mobilizálható betegek számára.

Mi a beszédterápia célja?

  • a kommunikáció kialakítása verbális,
    non verbális szinten
  • az írás, olvasás újratanulása
  • a passzív szókincs aktiválása
  • az aktív szókincs fejlesztése
  • a beszédértés kialakítása
  • a verbális blokkok oldása

Milyen eredmény várható?

A beszédterápia várható eredménye több tényezőtől függ: az afázia típusától, súlyossági fokától, a beteg intellektusától, korától, stb.

A minél korábban elkezdett, a beteg státuszához, személyiségéhez szorosan igazodó afáziaterápia, kulcsfontosságú a beszéd rehabilitációjában!

Az intenzív beszédtanulás, a beteg kitartó munkája, a családtagok szerető és megértő segítsége együttesen képes az életminőséget jelentős mértékben javítani.

A beteg optimális esetben kifejezi gondolatait, érzéseit, visszatér az olvasás, írás képessége.

Családjának, környezetének újra aktív tagja lehet. Kirekesztettsége, kiszolgáltatott helyzete csökken, vagy akár meg is szűnhet. Több példával tudom alátámasztani, hogy egyedülálló afáziás beteg felépülése után sajátította el a számítógép kezelést és az internet használatát, amely számára a világot nyitotta meg.

Az afáziáról bővebben

Skype!

A folyamatos kapcsolattartás érdekében most már interneten (Skype-on) is kommunikálunk.

Az internet lehetőséget ad a folyamatos gyakorlásra (e-mailen keresztül feladatok küldésére, kontrollálására).

Helyszínek

  • Budapest, IX. kerület Tinódi utca
  • a beteg saját otthonában